Ali Scott

Tachwedd / November 2018

Ali Scott ~ Felt Artist

Ali is an experienced feltmaker with a passion for transforming fleece into vibrant felt ‘paintings’. Since leaving Art College in the late seventies, Ali has lived and worked in rural Ceredigion. She discovered the ancient art of feltmaking in 2004 and it has become her medium of choice ever since.

Ali’s work is a response to the wild and beautiful places that abound here in Wales, the seasonal shifts, changing light, colours and textures of the landscape and coast provide endless inspiration.

Ali is primarily a ‘wet felter’ and works mostly with ethically sourced Merino wool, sometimes incorporating UK fleece and plant fibres, spun yarn and fabrics to achieve the desired outcome. Working with fleece and fibre can seem deceptively simple yet has infinite possibilities, often with unpredictable outcomes, which help to keep the work dynamic. Ali loves to ‘paint’ with the ‘wool tops’ (dyed, carded fleece), building up layers of fibres to create a rich depth of colour. It can take many hours to ‘lay out’ a design and when it is complete the ‘wet felting’ begins. A little soap and warm water is added, pressure is applied through rubbing, rolling and throwing and the transformation begins. As the fibres mat together the resulting fabric is worked vigorously to strengthen and shrink it. When the process is complete, the work is stretched onto a frame ready for hanging.

‘Creating my pictures is a real joy and it gives me much delight and satisfaction to work in this medium.’

Ali exhibits widely and has work in several private collections in the UK and abroad. She is a member of The International Feltmakers Association, Origin, Carmarthen and The Ceredigion Art Trail. Alongside her work, Ali sells a range of greeting cards and is an experienced workshop facilitator. She also welcomes commissions.

www.aliscottfeltartist.co.uk

 

Ali Scott ~ Artist Ffelt

Mae Ali yn ffeltwraig brofiadol sy’n angerddol am greu “paentiadau” gyda gwlan lliwgar.  Ers gadael Coleg Celf yn niwedd y saithdegau, mae Ali wedi byw a gweithio yng nghefn gwlad Ceredigion. Daeth ar draws y grefft hynafol o ffeltio yn 2004, a dyna fu ei chyfrwng dewisol ers hynny.

Ymateb i’r amryw lecynnau gwyllt prydferth o’i chwmpas yma yng Nghymru yw gweithiau Ali, wedi eu hysbrydoli gan gylch y tymhorau, goleuni cyfnewidiol, lliwiau a gwead y dirwedd a’r arfordir.

Ffeltio “gwlyb” yw arbenigedd Ali, gan ddefnyddio gwlan Merino o ffynhonellau moesegol yn bennaf, wedi ei gyfuno weithiau gyda chnu lleol, ffibrau llysieuol, edafedd wedi ei nyddu neu decstiliau. Mae gweithio gyda gwlan a ffeibr i’w weld yn syml ar yr olwg gyntaf, ond mae iddo bosibiliadau di-ben-draw, gyda chanlyniadau annisgwyl ar adegau, sy’n cadw’r gwaith yn ddeinamig. Mae Ali wrth ei bodd yn “paentio” gyda thopiau gwlan (cnu wedi eu cribo a’u lliwio), gan adeiladu haenau o ffibr i greu dyfnder lliw. Gall gymryd rhai oriau i osod allan y cynllun, a phan fydd wedi ei gwblhau bydd y broses o ffeltio gwlyb yn dechrau. Ychwanegir sebon a dwr cynnes, yna gwasgu, rhwbio, rholio a lluchio nes dechrau’r trawsnewidiad. Wrth i’r ffibrau glymu at ei gilydd, rhaid gweithio’r deunydd yn egniol i’w gywasgu a’i gryfhau. Wedi gorffen y broses, mae’r gwaith yn barod i’w ymestyn ar ffram yn barod i’w hongian.

“Mae creu’r darluniau yma yn hyfrydwch o’r mwyaf i mi, a chaf bleser a boddhad arbennig o weithio yn y cyfrwng hwn.”

Mae Ali wedi arddangos ei gwaith yn eang ac mae darnau unigol ganddi mewn sawl casgliad preifat yn y DU a thramor. Mae’n aelod o’r International Feltmakers Association, Origin (Caerfyrddin), a Llwybr Celf Ceredigion. Yn ogystal a’r gweithiau mawr mae Ali yn gwerthu cyfres o gardiau cyfarch ac mae’n brofiadol mewn cynnal Gweithdai. Mae hefyd yn hapus i dderbyn comisiynau.

www.aliscottfeltartist.co.uk